צילומי משפחה

משפחת אהרוני

שירה ואלמה

משפחת דייטש

שירה ואלמה

משפחת יעקבי